Geneva 2018

Thứ ba, 07/07/2020 | 18:37
  • Trang 1 / 2
  • Xe và Thợ

    Mercedes-Benz X-Class của Carlex Design sẵn sàng "xử lý" những địa hình khó nhằn nhất

    Mercedes-Benz X-Class có thể chia sẻ nền tảng cho Nissan Navara, nhưng nó vẫn ở một vị thế cao hơn, đặc biệt khi có thêm một vài sửa đổi, X-Class sẽ trở nên hấp dẫn vô cùng.