Mada 6

Thứ sáu, 15/12/2017 | 13:45
  • Trang 1 / 1
  • Tư vấn

    Người ngồi ghế sau ô tô không cài dây an toàn sẽ bị xử phạt từ ngày 1/1/2018

    Theo Mục 1, Điều 5, Nghị định 46 ban hành ngày 26/5/2016, bắt đầu từ ngày 1/1/2018, sẽ có hình thức xử phạt hành chính đối với trường hợp người ngồi hàng ghế sau của ô tô...