Đóng
 

Thứ năm, 25/04/2024 | 01:51
14:05  |  02/04/2024

Hà Nội sắp thí điểm thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt ở quận Hoàn Kiếm

Dự kiến từ 15-4, Hà Nội sẽ thí điểm triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt bãi đỗ xe, điểm đỗ xe tĩnh tại quận Hoàn Kiếm…

Hà Nội sẽ có đề án tổng thể của việc triển khai thực hiện nội dung về thu phí không dùng tiền mặt tại các bãi đỗ xe, điểm đỗ xe tĩnh

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 TP tại các cuộc họp về nội dung liên quan việc triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt bãi đỗ xe, điểm đỗ xe tĩnh.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải giao Sở Giao thông vận tải Khẩn trương hoàn thiện, xây dựng Kế hoạch triển khai việc thực hiện thu phí không dùng tiền mặt tại các bãi đỗ xe, điểm đỗ xe tĩnh trên địa bàn; trong đó lưu ý việc xác định cụ thể lộ trình, phân chia trách nhiệm cụ thể, rõ theo từng giai đoạn và theo dõi sát tiến độ triển khai.

Thời hạn ban hành Kế hoạch theo thời hạn đã nêu tại Thông báo số 06/TB-BCĐ ngày 17/3/2024 của Ban Chỉ đạo CCHC, CĐS, thực hiện Đề án 06.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng Đề án tổng thể của việc triển khai thực hiện nội dung về thu phí không dùng tiền mặt tại các bãi đỗ xe, điểm đỗ xe tĩnh trong đó lưu ý việc xác định các vấn đề về quy hoạch, hạ tầng, hành lang pháp lý và tổng thể các vấn đề theo giai đoạn, lộ trình chi tiết; Xây dựng quy trình, quy chuẩn chung, thống nhất làm cơ sở áp dụng triển khai thực hiện.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND TP và các đơn vị liên quan xem xét, đề xuất phương án, báo cáo UBND TP về các vấn đề liên quan 2 đến hành lang pháp lý trong việc xác định mức thu phí của việc thực hiện thu phí không dùng tiền mặt tại các bãi đỗ xe, điểm đỗ xe tĩnh (thu phí theo phương án m2 và thu phí theo công nghệ).

Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ Hà Nội trên cơ sở phương án và dự kiến triển khai đã báo cáo, xây dựng kế hoạch thí điểm của Công ty trong đó xác định địa bàn triển khai, có đầy đủ loại hình, quy trình, quy chế rõ ràng, tập huấn đầy đủ và kiểm soát, đánh giá kết quả sau thí điểm. Dự kiến thời gian thí điểm từ 15/4/2024.

Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải và Văn phòng UBND TP đảm bảo các vấn đề về an toàn, an ninh; quán triệt và giao trách nhiệm cho người đứng đầu phụ trách các địa bàn trong quá trình phối hợp triển khai thí điểm.

Văn phòng UBND TP phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ Hà Nội tham mưu UBND TP văn bản chỉ đạo triển khai thí điểm trong đó giao trách nhiệm cho người đứng đầu phụ trách các địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu UBND quận Hoàn Kiếm chủ động phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ Hà Nội, Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thí điểm trên địa bàn (gửi Tổ công tác 06 Thành phố qua Văn phòng UBND Thành phố để theo dõi chung).

Chủ động tổ chức triển khai thực hiện trong đó lưu ý việc lựa chọn các địa điểm, loại hình đa dạng để việc đánh giá kết quả được hiệu quả.

Phú Khánh (ANTĐ)