Thứ sáu, 05/06/2020 | 09:35
20:41  |  17/05/2020

Mức phạt 4 lỗi cơ bản người tham gia giao thông cần lưu ý

Thiếu giấy tờ xe, bằng lái xe, bảo hiểm và kiểm định là 4 trong số nhiều lỗi cơ bản mà người tham gia giao thông thường mắc phải. Vậy khung xử phạt hành chính cho các lỗi này cụ thể như thế nào?

Kể từ ngày 15/5/2020, nhằm mục đích ra quân trấn áp các loại tội phạm và bảo đảm tình hình trật tự an ninh sau dịch Covid-19, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra và có thể kiểm tra hành chính đối với người tham gia giao thông kể cả trường hợp người tham gia không vi phạm luật giao thông. Chính vì vậy, người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành đầy đủ mọi quy định về an toàn giao thông của nhà nước, có đầy đủ các loại giấy tờ tuỳ thân và phương tiện khi tham gia giao thông. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ mức xử phạt hành chính theo quy định của Chính phủ đối với 4 lỗi người dân thường vi phạm.

1. Lỗi Không có/Không mang Giấy tờ xe.

Trường hợp Không có: 

- Đối với trường hợp người điều khiển xe Mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng không có Giấy tờ xe, mức xử phạt hành chính là từ 300.000 - 400.000 VNĐ. 

- Đối với trường hợp người điều khiển xe Ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô không có Giấy tờ xe, mức xử phạt hành chính là từ 02 - 03 triệu VNĐ.

Trường hợp Không mang:

- Đối với trường hợp người điều khiển xe Mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng không mang Giấy tờ xe, mức xử phạt hành chính là từ 100.000 - 200.000 VNĐ. 

- Đối với trường hợp người điều khiển xe Ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô không mang Giấy tờ xe, mức xử phạt hành chính là từ 200.000 - 400.000 VNĐ.

2. Lỗi Không có/Không mang Bằng lái xe:

Trường hợp Không có: 

- Đối với trường hợp người điều khiển xe Mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng không có Bằng lái xe, mức xử phạt hành chính là từ 800.000 - 1,2 triệu VNĐ.

- Đối với trường hợp người điều khiển xe Ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô không có Bằng lái xe, mức xử phạt hành chính từ 4 - 6 triệu VNĐ.

Trường hợp Không mang:

- Đối với trường hợp người điều khiển xe Mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng không mang Bằng lái xe, mức xử phạt hành chính là từ 100.000 - 200.000 VNĐ.

- Đối với trường hợp người điều khiển xe Ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô không mang Bằng lái xe, mức xử phạt hành chính là từ 200.000 - 400.000 VNĐ.

3. Lỗi Không có Bảo hiểm xe:

- Đối với trường hợp người điều khiển xe Mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng không có Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, mức xử phạt hành chính là từ 100.000 - 200.000 VNĐ.

- Đối với trường hợp người điều khiển xe Ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô không có Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, mức xử phạt hành chính là từ 400.000 - 600.000 VNĐ.

4. Lỗi Không có/Không mang Kiểm định: (Chỉ áp dụng với xe ô tô)

Trường hợp Không có: 

- Đối với trường hợp người điều khiển xe Ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô không có Giấy kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam, mức xử phạt hành chính là từ 4 - 6 triệu VNĐ.

Trường hợp Không mang:

- Đối với trường hợp người điều khiển xe Ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô không mang Giấy kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam, mức xử phạt hành chính là từ 200.000 - 400.000 VNĐ.

Hoàng Vũ (Tuoitrethudo)

Ảnh: An ninh thủ đô