Đóng
 

Chủ nhật, 26/05/2024 | 14:14
11:31  |  16/09/2023

Người trúng đấu giá biển số xe sẽ phải làm những thủ tục gì để được cấp biển?

Theo quy định hiện hành, sau khi phiên đấu giá kết thúc, người trúng đấu giá phải tích vào biên bản trúng đấu giá, theo dõi thư điện tử để nhận thông báo.

Khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính sẽ được cấp văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá kèm theo mã đăng ký biển số xe.

Đối với cuộc đấu giá kết thúc đúng quy định, cán bộ làm nhiệm vụ sẽ thực hiện ký biên bản online (chữ ký số), cấp thông báo, thu tiền của người trúng đấu giá, cấp văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá... 

Nghị định 39/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ những trường hợp trúng đấu giá biển số ô tô trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá. Số tiền này được trừ số tiền đặt trước và không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Cũng tại nghị định này, Chính phủ cũng quy định rõ nếu người trúng đấu giá không nộp đủ tiền trong thời gian quy định, kết quả đấu giá sẽ bị hủy. Biển số xe sẽ được đưa ra đấu giá lại, đồng thời số tiền đặt trước (40 triệu đồng) sẽ không được hoàn lại và được nộp vào ngân sách nhà nước.

Xe ô tô đăng ký biển số trúng đấu giá sẽ thực hiện đăng ký tại Phòng CSGT. Thủ tục đăng ký được quy định tại Điều 28 Thông tư 24/2023/TT-BCA như sau:

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số xe ô tô thực hiện thủ tục đăng ký xe trúng đấu giá biển số xe ô tô như sau:

Bước 1: Kê khai giấy khai đăng ký xe

Bước 2: Đưa xe đến Phòng CSGT nơi có trụ sở, cư trú hoặc Phòng CSGT nơi quản lý biển số xe trúng đấu giá để kiểm tra xe; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ xe;

Bước 3: Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe bảo đảm hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp biển số xe trúng đấu giá; nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe, nộp lệ phí đăng ký xe theo quy định (nếu chủ xe có nhu cầu nhận kết quả đăng ký xe qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích)

Bước 4: Nhận kết quả.

Về thời gian giải quyết cấp biển số xe trúng đấu giá, theo Điều 7 Thông tư 24/2023/TT-BCA, việc cấp chứng nhận đăng ký xe không quá 2 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trừ trường hợp cấp lại chứng nhận đăng ký xe phải thực hiện xác minh theo quy định.

Thời hạn xác minh việc mất chứng nhận đăng ký xe khi giải quyết thủ tục cấp lại chứng nhận đăng ký xe là 30 ngày; thời hạn xác minh không tính vào thời hạn giải quyết cấp lại chứng nhận đăng ký xe theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Việc cấp biển số định danh lần đầu được tiến hành ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

Cấp đổi biển số xe, cấp lại biển số xe, cấp biển số xe trúng đấu giá, cấp lại biển số định danh Không quá 7 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Về việc cấp đăng ký xe tạm thời, cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe, với trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công: Sau khi người làm thủ tục kê khai giấy khai đăng ký xe tạm thời hoặc kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe; nộp lệ phí theo quy định (với trường hợp đăng ký xe tạm thời), cơ quan đăng ký xe kiểm tra hồ sơ bảo đảm hợp lệ thì trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời hạn 8 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ từ cổng dịch vụ công;

Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần là 1 ngày làm việc (trường hợp đăng ký xe tạm thời); không quá 2 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số).

Như vậy, thời gian giải quyết cấp biển số xe trúng đấu giá là không quá 7 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Về việc đấu giá biển số xe tại nơi không có hộ khẩu thường trú, theo quy định hiện nay, người tham gia đấu giá có thể đăng ký đấu giá biển số xe ôtô của tất cả tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong trường hợp trúng đấu giá, người trúng có thể đăng ký biển số xe ôtô trúng đấu giá tại nơi mà người đó cư trú, hoạt động hoặc tại Phòng CSGT Công an tỉnh, thành phố cấp biển số xe ôtô đó.

Ngoài ra, theo quy định, không giới hạn số biển người dân được đấu giá và sở hữu, nghĩa là một người được đấu giá nhiều biển số xe. Người chưa có xe ô tô vẫn được tham gia đấu giá biển số nhưng trong thời hạn 12 tháng, người trúng đấu giá phải thực hiện thủ tục đăng ký ô tô để gắn biển số. Trong trường hợp bất khả kháng thì được gia hạn không quá 6 tháng. Sau thời hạn này, biển sẽ được chuyển vào kho và người trúng đấu giá không được hoàn trả tiền đã nộp.

TH (Tuoitrethudo)