Ford

Thứ sáu, 24/11/2017 | 23:58
  • Trang 1 / 52
  • Tư vấn

    Ô tô 7-9 chỗ phải dán nhãn năng lượng từ đầu năm 2018

    Thông tư số 40/2017/TT-BGTVT của Bộ GTVT hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ ngồi quy định, các loại ô tô từ 7 - 9 chỗ ngồi được...