SantaFe 2019

Thứ tư, 20/02/2019 | 09:00
  • Trang 1 / 1
  • Tư vấn

    Mua xe cá nhân nhưng đứng tên công ty, lợi trước mắt hại sau này

    Mua xe cá nhân nhưng đứng tên công ty đem đến cho người mua những lợi ích ngắn hạn nhưng lại có rủi ro không hề nhỏ trong tương lai khiến người mua gặp không ít cảnh "tiến thoái...